Nasi specjaliści zajmują się wieloma dziedzinami prawa

 • darowizna, umowa dożywocia,
 • odszkodowania,
 • pełnomocnictwa,
 • postępowania cywilne,
 • prawa konsumenta,
 • prawa osobiste,
 • prawo bankowe,
 • prawo mieszkaniowe,
 • prawo przewozowe,
 • przedawnienia,
 • umowy,
 • współwłasność,
 • adopcja, rodzina zastępcza, opiekun prawny,
 • alimenty,
 • dzieci,
 • intercyza,
 • małżeństwo,
 • podział majątku,
 • rozdzielność majątkowa,
 • rozwód,
 • separacja,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • związki partnerskie,
 • świadek,
 • mandaty, wykroczenia,
 • oskarżony,
 • pokrzywdzony,
 • procedury,
 • przedawnienie, zatarcie skazania,
 • przemoc w rodzinie,
 • sprawca,
 • wykonanie kary,
 • dział spadków,
 • odpowiedzialność za długi,
 • podatki,
 • spadek,
 • testament,
 • zachowek,